Forskning som Statens vegvesen driver med, er for det meste " anvendt forskning ". Utvikling og demonstrasjon utgjør ofte den viktigste delen av FoU-virksomheten.

Hovedsatsinger de neste 4–5 årene

Hovedsatsingene i FoU-arbeidet forankres i Nasjonal transportplan og andre styrende dokumenter og organiseres i store FoU program . Dette er vanligvis 4-årige program, men forsknings- og utviklingsprogrammene kan ha både kortere og lengere varighet. Gjennomsnittsbudsjettet Vegvesenets forsknings- og utviklingsprogram er 4-6 millioner kr pr år.

I 2018 har vi følgende FoU-program pågående:


FoU-programAkronymVarighetProgramleder
Bedre bruvedlikehold 2017-2021Hedda Vikan
Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byerBedre by2014-2019Guro Berge
Bedre sikkerhet i trafikkenBEST2013-2017

Marianne Stølan Rostoft

BEVEGELSE 2017-2021

Stein Brembu

Bylogistikk 2016-2021Toril Presttun
Elektrisk infrastruktur for godstransportELinGO2016-2018 
Saltstabilisering av kvikkleireSAK2018-2019Tonje Eide Helle
Trafikkteknikk – moderne datafangst og analysemetodikkTRAN2016-2019Tomas Levin  
Vegutforming 2016- 2019Camilla Nørbech-Aronsen

Forprosjekter

Oversikt over årets forprosjekter

Kontaktperson: Gina Ytteborg , e-post: gina.ytteborg@vegvesen.no