Forsknings- og utviklingsprogrammene er våre hovedsatsinger de neste tre-fem årene. De er store, sammensatte FoU-prosjekter som i hovedsak ledes av Statens vegvesen.

Programmene utgjør ca. 40 prosent av forsknings- og innovasjonsvirksomheten vår. Gjennomsnittsbudsjettet for Vegvesenets forsknings- og utviklingsprogram er fire til seks millioner kroner per år.

Pågående FoU-program 2020
FoU-programAkronymVarighetProgramleder
Bedre bruvedlikehold 2017-2021Bård Magne Pedersen
Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byerBedre by2014-2019Guro Berge
BEVEGELSE 2017-2021

Stein Brembu

Bylogistikk 2016-2021Toril Presttun
SMARTere vedlikehold 2020-2026Dagfin Gryteselv
VegDim 2018-2022Brynhild Snilsberg
Vegutforming 2016- 2019Camilla Nørbech-Aronsen