Forsknings- og utviklingsprogrammene er våre hovedsatsinger de neste tre-fem årene. De er store, sammensatte FoU-prosjekter som i hovedsak ledes av Statens vegvesen.

Programmene utgjør ca. 40 prosent av forsknings- og innovasjonsvirksomheten vår. Gjennomsnittsbudsjettet for Vegvesenets forsknings- og utviklingsprogram er fire til seks millioner kroner per år.

Pågående FoU-program i 2019
FoU-programAkronymVarighetProgramleder
Bedre bruvedlikehold 2017-2021Hedda Vikan
Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byerBedre by2014-2019Guro Berge
BEVEGELSE 2017-2021

Stein Brembu

Bylogistikk 2016-2021Toril Presttun
Elektrisk infrastruktur for godstransportELinGO2016-2018 
Saltstabilisering av kvikkleireSAK2018-2020Tonje Eide Helle
VegDim 2018-2022Brynhild Snilsberg
Vegutforming 2016- 2019Camilla Nørbech-Aronsen