Programleder
Marianne Stølan Rostoft
41 10 62 70, e-post: best@vegvesen.no

Delprosjektleder (fartsulykker)
Arild Ragnøy
90 61 43 06, e-post; best@vegvesen.no

Delprosjektleder (gående/syklende/kollektiv)
Guro Berge
41 63 82 77, e-post: best@vegvesen.no