Det er etablert et eget prosjekt internt i Statens vegvesen. Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe. Eksterne fagmiljøer blir trukket inn ved behov, og det legges opp til bruk av allerede etablerte kanaler mot andre myndigheter, organisasjoner og interessegrupper.