Her er presentasjoner fra arrangementer i forbindelse med FoU-programmet BEVEGELSE.

BEVEGELSES formidlingsseminar, Vegdirektoratet, Oslo 8. oktober 2019

Presentasjoner

Foredragsholder

Survey av gående og syklende.pdf

Ole Johansson, TØI

Nytte-kostnad drift for gående og syklende.pdf

Nils Fearnley, TØI

Syklistars hastigheit ved vinterforhold.pdf

Øyvind Sandven, Veidekke

Sykkelkomfort på ulike vintefører.pdf

Håvard Eggen Kristensen, Norconsult

Hvordan ta hensyn til nedsatt syn i utførelsen.pdf

Liv Øvstedal, TØI

Erfaringer med barvegstandard.pdf

Hampus Karlsson, SINTEF

Miljøvennlig salting.pdf

Joakim Hjertum, Oslo kommune
Sammenheng mellom kontraktstype og driftstilstand.pdfJenny Myrenget Sjøli, SVV
Kost som metode i vinterdrift.pdfHampus Karlsson, SINTEF
PhD studie Kvantifisering av kvalitet på gang- og sykkelareal om vinteren.pdfBård Nonstad, SVV
Tilstandsregistrering av gang- og sykkelveg med mobiltelefon.pdfKatja Skille, SVV
Planlegging for drift.pdfTor Erik Saltnes, ViaNova
Samarbeid mellom vegeiere.pdfTor Erik Saltnes, ViaNova
Videre arbeid i BEVEGELSE.pdfStein Brembu, SVV

Workshop: Utfordringer for vinterdrift og mobilitet for synshemmede, Vegdirektoratet, Trondheim 6. mars 2019

Presentasjoner

Foredragsholder
Program.pdf 
Orientering og veifinning – prinsipper.pdfIngrid Øvsteng
Vintervedlikehold synshemmede.pdfLise Gunn Eskeland
Befaring: kart/ruteforslag.pdf 
Krav til vinterdrift av holdeplasser, gangfelt og gangareal.pdfBård Nonstad
Hva er utfordringene langs veien for utfører og veieier.pdf Morten Breen og Terje Engstrøm
Oppsummering fra workshop om vinterdrift og mobilitet for synshemmede 

 

Workshop om bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende, Teknologidagene, Trondheim 24. oktober 2017

PresentasjonerForedragsholder
Program.pdf 
Driftsmetoder og utstyr, resultater fra pågående kunnskapsinnhenting.pdfTor Erik Saltnes                       
Gående og syklisters behov og forutsetninger.pdfIngunn Ellis 
Gruppeoppgaver.pdf 

God drift og vedlikehold hele året slik at flere velger å gå og sykle! Scandic Hell hotell, Stjørdal 7. september 2016

PresentasjonerForedragsholder
Program.pdf 
Kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsspørsmål.pdfAnna Niska
Drift, vedlikehold og skader blant gående og syklende - hva vet vi? Hvilket datagrunnlag får vi framover.pdfMarianne Rostoft
Erfaringer fra Sykkelprosjektet Oslo.pdfSiv Linette Grann
Utfordringen sett fra sykkelsetet.pdfRichard Sanders
Universell utforming hele året.pdfNina Frisnes Øyan og Ellinor M. Høeg Hodgetts
Utfordringer sett fra de som skal gjøre jobben.pdfRolf Brødreskift
Utfordringer sett fra bestiller.pdfJoakim Hjertum
Hvordan tverrfaglig tilnærming kan bidra til økt kvalitet av drift- og vedlikehold gjennom hele året.pdfElisabeth Skuggevik
Forskningssenter vinterdrift.pdfAlex Klein-Paste
Testing av fremkommelighet på perronger og ramper utendørs i nordisk klima.pdf  Astrid Stadheim