Vegdirektoratet ønsker velkommen til formidlingsseminar for FoU-programmet BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende).

Her formidles resultater fra arbeid gjort i 2018-19. Blant annet:

  • Vinterdrift (feltforsøk og studier om salting, kosting etc.)
  • Evaluering av ulike kontraktstyper
  • Evaluering av samarbeid mellom ulike vegeiere
  • Brukernes behov og ønsker (resultater fra stor survey gjort blant syklister og fotgjengere i hele landet)
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av drift/vedlikehold

Ansatte i Statens vegvesen melder seg på gjennom den interne kurskalenderen. Meld fra om evt. hensyn ved matbestilling.

For mer informasjon, og for påmelding for andre som ikke jobber i Statens vegvesen, send epost til: stein.brembu@vegvesen.no.

Program og mer informasjon kommer!