Programleder
Stein Brembu
stein.brembu@vegvesen.no

Arbeidspakke 1 Trafikantens behov og forutsetninger
Liv Øvstedal
liv.rakel.ovstedal@vegvesen.no

Arbeidspakke 2 Drift, metoder og utstyr
Katja-Pauliina Rekilä
katja.rekila@vegvesen.no

Arbeidspakke 3 Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølging
Isaksen Torstein
torstein.isaksen@vegvesen.no

Arbeidspakke 4 Konklusjoner, anbefalinger og implementering
Stein Brembu
stein.brembu@vegvesen.no