Presentasjoner fra aktiviteter i forbindelse med FoU-programmet Bylogistikk.