Fagdag bylogistikk 18. mars kl. 12.15-15.00

Erfaringsutveksling – digital samling på Teams.

Vi ønsker velkommen til fagdag om bærekraftig bylogistikk. Hensikten med fagdagen er erfaringsutveksling for det voksende fagmiljøet innenfor bylogistikk. Vi får høre om bylogistikk og planlegging fra Stavanger kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Norconsult. Bergen og Oslo kommuner forteller om det pågående arbeidet med nullutslippssoner.

Fagdagen er åpen for alle.

Program for fagdag

Det er en øvre grense på 200 deltakere.

Påmelding til fagdag

Presentasjoner fra tidligere arrangementer