2018 er bak oss og vi er halvveis i Bylogistikkprogrammets seksårige programperiode. I fjor prioriterte vi datagrunnlag for planlegging, bylogistikkplaner, konflikter mellom varelevering og andre hensyn, elektrifisering av tunge korte transporter og varelevering med sykkel. Les mer i nyhetsbrevet om resultater, igangsatte prosjekter og satsinger framover.