Rapporter

TittelForfatterReferanse

Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum

Sidsel Ahlmann Jensen

insam 2018

Litteraturstudie - lastesykler på norsk vinterføreÅdne Dybdalen2019

Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus

Kristin Ystmark Bjerkan, Odd André Hjelkrem og Astrid Bjørgen

SINTEF rapport
00654/2019

Evaluering av Oslo City Hub - Planlegging og etablering av et bylogistikkdepot for gods

Tale Ørving, Olav Eidhammer

TØI rapport 1717/2019

Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? (Erfaringer fra Bodø, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø - NORSULP-leveranse 4.1) 

Karin Fossheim,  Elise Caspersen, Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson og Olav Eidhammer

TØI rapport 1679/2019
 

Borregaard AS. Klimanøytral eller utslippsfri transport av lignin til nytt lager.pdf
(redigert versjon for Statens vegvesen)

Erling Sæther

Flowchange 2018
Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser

Elise Caspersen og Tale Ørving

TØI 1669/2018
Varestrømmer og forsendelser i byområder

Daniel Ruben Pinchasik og Inger Beate Hovi

TØI rapport 1649/2018
Situasjonsrapport: Varelevering i Drammen sentrumDag Erland Lohne Mohn (red.), Sidsel Ahlmann Jensen, Martin Markmanrud, Elin Beate Børrud, Karin Fossheim og Odd Eivind GabrielsenDrammen Bylivsprosjektet 2018
Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering

Christian S Mjøsund, Guri Natalie Jordbakke, Inger Beate Hovi

TØI rapport 1650/2018
Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranseAmund Hareland, Morten Lippestad og Christoffer EvjuNorconsult 2018
Evaluering   av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel.pdfTale Ørving, Karin Fossheim, Christian Weber, Jardar AndersenTØI rapport   1619/2018
Evaluering av løsninger for varelevering   i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017.pdfIvar Øvretvedt, Veronika Ludvigsen Husa og Kristoffer RøysNorconsult 2018

Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde.pdf

Elise Caspersen og Daniel Ruben Pinchasik

TØI rapport 1610/2017

Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge.pdf

Karin Fossheim, Jardar Andersen, Olav Eidhammer, Astrid Bjørgen

TØI rapport 1588/2017

Elektrifisering av korte, tunge transporter.pdf

Odd André Hjelkrem, Terje Kristensen

SINTEF rapport 00605/2017

Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by

Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Tale Ørving

TØI-rapport 1568/2017

Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer

Oddrun Helen Hagen, Anders Tønnesen, Karin Fossheim

TØI rapport 1552/2017

Mulighetsstudie: Elektrifisering av tungtransport.pdf

Erling Sæther

Flowchange 2017

Min sykkel er lastet med - En rapport om lastesykkel og bylogistikk.pdf

Annika Nordbye Rundberget, Eirill Storsul, Frode Wilhelmsen og Sondre Osnes

Statens vegvesen rapporter 645-2016

Bylogistikk og brukerbehov 

Astrid Bjørgen Sund, Hanne Seter, Terje
Kristensen

SINTEF rapport A27896/2016

Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en litteraturstudie

Karin Fossheim, Jardar Andersen

TØI rapport 1508/2016

Studierapporter

TittelForfatterReferanse

Studietur til Rotterdam og Paris.pdf

Toril PresttunStatens vegvesen