Godstransport er svært viktig for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransporten på vei er ventet å øke med 95 prosent i perioden 2016-2050, forutsatt uendret samferdselspolitikk. Samtidig skal Norge redusere klimagassutslippene fra transport med 40 prosent innen 2030.

FoU-prosjektet ELinGO gjør en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge veitransporten. Prosjektet ser på ulike aktuelle teknologier og analyserer miljøkonsekvenser, organisering og forretningsmodeller. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten.

Prosjektet eies av Statens vegvesen og varer fra 2016-2018. Prosjektet har et budsjett på 8 MNOK, hvorav 3 MNOK er finansiert av Norges forskningsråd.

Den daglige koordineringen er tillagt SINTEF Byggforsk, som også drifter den eksterne prosjektsiden www.elingo.no.

ELinGO sluttkonferanse ble arrangert 12. juni 2019.

 

 

ELinGO