Kontaktperson i Statens vegvesen

Eigil Haugen (Statens vegvesen)

E-post: eigil.haugen@vegvesen.no

Arbeidspakke 1 Installasjonsmetoder og programleder

Tonje Eide Helle (SVV)
E-post: tonje.helle@vegvesen.no

Arbeidspakke 2 Kost-/nytte og miljøgevinst

Marianne Kvennås (NGI)
E-post: Marianne.Kvennaas@ngi.no

Arbeidspakke 3 Evaluering og anbefalinger

Atle Horn (Stjørdal kommune)
E-post: Atle.Horn@stjordal.kommune.no