Frem til sommeren 2020 jobber prosjektet frem et grunnlag for å etablere et større FoU-program innenfor drift og vedlikehold for perioden 2021-2026 med bred deltagelse fra NTNU, andre infrastruktureiere, bransjen samt andre akademiske miljøer nasjonalt/internasjonalt.

Hovedområder der det er potensial til å få fram og ta i bruk nye metoder og teknologi for å nå målene til prosjektet:

 1. Tilstandsregistrering og vurdering
 2. Dataanalyse og modellering/stordata/diagnose
 3. Strategisk analyse og planlegging/beslutningsstøttemodeller
 4. Forebyggende og korrektivt vedlikehold
 5. Innovasjonsprosesser

Oppstartprosjektet innebærer igangsettelse av 7 PhD-stillinger innenfor prioriterte områder for Statens vegvesen:

 • PhD 1: Monitoring of drainage systems for roads
 • PhD 2: Measurements strategies for battery-less, Smart sensing Instrumentation
 • PhD 3: Machine learning and computer vision for smart maintenance of Road infrastructure
 • PhD 4: Reassessment of the Structural Integrity of Road Bridges with special emphasis on data acquisition and analysis and maintenance planning
 • PhD 5: Strategies and Criteria for Preventive and Corrective Maintenance
 • PhD 6: Statistical Learning and Uncertainty Quantification for Risk Based Maintenance
 • PhD 7: Transportation Economics

Fem stillinger finansieres av Statens vegvesen og to finansieres av NTNU. PhD-stillingene ble utlyst på jobbnorge.no. Søknadsfristen var 25. mars 2020.

Programeierskap og programledelse hos Statens vegvesen ligger ved avdeling teknologi, divisjon Drift og vedlikehold.