Vi mangler i dag nyere forskning innen vegutforming. Det har vært lite FoU-aktivitet innen dette fagfeltet i mange år, og det som er gjort har vært preget av skippertak og klattvis forskning.

Forskning stiller klare krav til vitenskapelig publisering og det tillegger forskningsmiljøene et ansvar for kompetanseutvikling og rekruttering. Vår erfaring er at forskningsmiljøene i Norge også mangler kompetent personell for å gjennomføre forskning på dette feltet. Det bør derfor i FoU-programmet åpnes for å benytte forskningsmiljøer utenfor Norge.

Programleder: Camilla Nørbech-Aronsen.