Vi mangler i dag nyere forskning innen vegutforming. Det har vært lite FoU-aktivitet innen dette fagfeltet i mange år, og det som er gjort har vært preget av skippertak og klattvis forskning.

Programleder: Camilla Nørbech-Aronsen.