26. november arrangerte Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR dialogkonferanse i Næringslivets hus i Oslo.

Vi ønsket en utveksling om myndighetenes utfordringer, og utvikling innenfor temaet fra leverandører og FoU-miljøer. 

Krevende grunnforhold medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre utløsning av naturlige skred og skred utløst av utbyggingsprosjekter i kvikkleireområder. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader. Hvordan kan vi gjøre dette bedre?

Presentasjonene fra Klimagrunnkonferansen ble videofilmet, her er opptakene:

Dialogkonferanser