Bedre Bruvedlikehold er et forsknings- og utviklingsprogram for bruer og kaier av betong og stål som startet i 2017 og ble avsluttet i 2022.

Bakgrunnen for programmet er at en stor del av bruene i riks- og fylkesvegnettet har nådd en alder hvor det er behov for omfattende vedlikehold. I Nasjonal Transportplan (NTP) er det et mål å redusere forfallet på riks- og fylkesvegnettet. I de senere årene har dette vært synlig gjennom økte bevilgninger til drift, vedlikehold og fornying.

Bedre Bruvedlikehold har hatt som mål å utvikle verktøy for å kunne prioritere hvilke bruer som skal vedlikeholdes og hvilke tiltak som skal iverksettes. Bedre Bruvedlikehold har også arbeidet med løsninger for tilstandskartlegging og vedlikeholdsarbeider.

Programmet har bestått av følgende fire delprosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Vedlikehold av stålbruer.

Illustrasjon av forsknings- og utviklingsprogrammet Bedre bruvedlikehold
Forsknings- og utviklingsprogrammet «Bedre bruvedlikehold» gikk fra 2017 til 2021. Illustrasjon: Gaute Larsen, Statens vegvesen