Prosjekt 1: Forvaltningsverktøy for bruer

Prosjektet er rettet mot inspeksjon og innsamling av tilstandsdata, estimering av skadeomfang og videre skadeutvikling, teknisk og økonomisk vurdering av ulike vedlikeholdstiltak og valg av forvaltningsstrategi.

Prosjektet har følgende aktiviteter:

1.1  Automatisert inspeksjon av bruer

1.2  Verktøy for vurdering av tekniske og økonomiske aspekter ved ulike vedlikeholds- og reparasjonsmetoder

1.3  Forvaltningsstrategier

Prosjekt 2: Armeringskorrosjon i betong

Prosjektet har fokus på korrektive tiltak som vil bidra til å øke levetiden for konstruksjoner med armeringskorrosjon. Prosjektet skal også arbeide for å utvikle bedre verktøy for å stille riktige diagnoser, øke kompetansen om bæreevne og restlevetid til skadede konstruksjoner, samt å øke kunnskapen om preventive vedlikeholdsmetoder.

Prosjektet har følgende aktiviteter:

2.1 Preventive tiltak

2.2 Vedlikehold ved katodisk beskyttelse

2.3 Vedlikehold ved mekanisk reparasjon

2.4 Vedlikehold av spennarmerte betongkonstruksjoner

Prosjekt 3: Alkalireaksjoner i betong

Prosjektet har fokus på hvilke konsekvenser skader fra alkalireaksjoner har på konstruksjonens bæreevne. Prosjektet skal også arbeide med korrektive og preventive vedlikeholdsmetoder som kan øke levetiden til brukonstruksjoner med alkalireaksjoner.

Prosjektet har følgende aktiviteter:

3.1 Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner

3.2 Metoder for kvantifisering av ekspansjon/opprissing

3.3 Preventive vedlikeholdstiltak

3.4 Korrektive reparasjonstiltak

Prosjekt 4: Vedlikehold av stålbruer

Prosjektet har fokus på vedlikehold av korrosjonsbeskyttende belegg på stålbruer. Prosjektet vil fokusere på såkalte Duplex-system med termisk sprøytet sink + malingssystem som Statens vegvesen har benyttet siden slutten av 1960-tallet. Vedlikehold av eldre bruer med bly- og kromatholdig maling er også et arbeidsområde.

Prosjektet har følgende aktiviteter:

4.1 Vedlikehold av korrosjonsbeskyttende belegg

4.2 Vedlikehold av eldre bruer med blymønje og kromatholdig belegg

4.3 Ny teknologi for inspeksjon, kontroll og utførelse av vedlikeholdsmaling

Bedre Bruvedlikehold