Her finner du presentasjoner fra forskjellige aktiviteter i forbindelse med FoU-programmet BEDRE BY.

Smakebiter fra Bedre by

Vegdirektoratet 24.november 2017

Presentasjoner 
Program.pdf 
Bystruktur, arbeidsplass- og boliglokalisering.pdf

Frants Gundersen, TØI

INMAP - En enkel LUTI-modell som kan kobles til RTMtilpasset byutredningene.pdfOle Johan Kittilsen, Rambøll
Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg.pdfGunnar Berglund, Asplan Viak                           
(EL)-sykkel modeller.pdfStefan Flügel, TØI
Risiko og valg av sykkel som transportmiddel.pdfAn-Magritt Kummeneje, NTNU

Gåseminar 2017

Vegdirektoratet 22. september 2017

Presentasjoner 
Program.pdf 
Attraktive byer – og fornøyde fotgjengere.pdf

Helge Hillnhütter, Analyse & strategi Multiconsult

Attraktivitet og barrierer for gående.pdf

Yngve Frøyen, NTNU

Farts- og rutevalgsmodell for gående.pdf

Olav Kåre Malmin, SINTEF

Bilfritt byliv Oslo - erfaringer fra pilotområder sommeren 2017.pdf                          

Hans Edvardsen, Oslo kommune

Fornøyde fotgjengere gir kunder til kollektivtrafikken.pdf

Helge Hillnhütter, Analyse & strategi Multiconsult

Analyse av RVU-data om gåing til holdeplassen.pdf

Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse

Belysning for gående.pdf

Kåre Bye, Lyskonsult AS

Sykkelseminar

 Vegdirektoratet 17. februar 2017

Presentasjoner 
Program.pdf 
Dybdeanalyse av sykkeldata i RVU 2013/13.pdfIngunn Ellis, Urbanet Analyse
Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo.pdfEinar Bowitz, Norconsult
Sykkelulykker i Oslo.pdfHanne Beate Sundfør , TØI
Sykling og gåing i midtbyen Trondheim.pdfMarit Synnes Lindseth, Norconsult
Evaluering av Shared Space.pdfTorkel Bjørnskau, TØI

Modellering av fart for vanlig sykkel og elsykkel.pdf

Nina Hulleberg, TØI
Etterspørselsmodellering av sykkel i transportmodeller.pdfStefan Flügel, TØI

KIT - Kvalitet I Transportmodeller   

Fagverksted på KS Møtesenter i Oslo 9. november 2016

Presentasjoner 
Program.pdf 
Introduksjon til KIT.pdfRune Opheim, CIVITAS
Kort innføring i Plan- og transportmodellen (PTM) - Hvordan gjør den resultatene fra RTM bedre.pfdAndre Uteng og Ole Johan Kittilsen, RAMBØLL
Uttesting og bruk av PTM kombinert med GIS-verktøy i Kommuneplanens arealdel.pdfRune Herdlevær og Svein Heggelund, Bergen kommune
Parkering - virkemidler og effekter (KS-prosjekt).pdfPetter Christiansen, TØI
Parkeringsprosjekt (RTM) i Bedre By.pdfGuro Berge, Vegdirektoratet
Kollektivtransportkapasitet og fortettingspotensial i knutepunkter.pdfGunnar Berglund og Øyvind Dalen, Asplan Viak
Rastermodellen for beregning av gangavstand. Innføring i metoden, utprøving i Bergen.pdfYngve Frøyen, NTNU og Olav Kåre Malmin, SINTEF
Tilgjengelighet til holdeplass.pdfSahar Babri og Olav Kåre Malmin, SINTEF
Kollektivlenker, frekvens, tidtabell.pdfChristian Stensland, TØI

Bedre by – Folk og biler i kø

Teknologidagene i Trondheim 2016

Presentasjoner 
Om kø og livet i bilen.pdfGuro Berge, Vegdirektoratet
Fenomenet kø og forsinkelser.pdfDag Bertelsen SINTEF
Mikrosimulering av trafikkavvikling i by.pdfBørge Bang, Statens vegvesen Region midt
Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon på veg.pdfTom Normann Hamre, Numerika AS
Muligheter for kobling av statiske og dynamiske modeller.pdfBørge Bang, Statens vegvesen Region     midt
Hva gjør vi.pdfOskar Kleven, Vegdirektoratet

KIT – Samarbeidsprosjekt med KMD og KS

Formidlingsseminar 5. april 2016

Presentasjoner 
Kort om KIT-prosjektet.pdfOskar Kleven, Vegdirektoratet
Tore Leite, Kommunal og moderniseringsdepartementet
Prognoser for arealbruk på grunnkretsnivå.pdf                                                                              Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen, Rambøll
Utprøving og videreutvikling.pdfRune Herdlevær og Svein Heggelund, Bergen kommune
Arealbruk i RTM.pdfØyvind Dalen og Gunnar Berglund, Asplan Viak
Gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM.pdfOlav Kåre Malmin, Petter Arnesen og Yngve Frøyen, NTNU
Sykkel i RTM.pdfHilde Solli, Urbanet Analyse
Kollektivtrafikk og gåing til kollektivtrafikk.pdfOlav Kåre Malmin, SINTEF og Bård Norheim, Urbanet Analyse

Presentasjon av kunnskapsoversikter

Formidlingsseminar Vegdirektoratet 13. februar 2015

Presentasjoner 
Kartlegging og vurdering av metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak.pdfHanne Samstad, COWI
Vurdering av metoder for å beregne effekter av kvalitetshevende tiltak i kollektivtransport.pdfNils Fearnley,TØI                     
Vurdering av metoder for å beregne trafikkavviklingog reisetider i byområder med kø-belastning i strategiske transportmodeller.pdfStefan Flügel, TØI
Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, infrastruktur og transportetterspørsel i byområder.pdfBjørn Gjerde Johansen, TØI

 

 

BEDRE BY