Programleder
Stein Brembu

Arbeidspakke 1 Trafikantens behov og forutsetninger
Liv Øvstedal

Arbeidspakke 2 Drift, metoder og utstyr
Katja-Pauliina Rekilä

Arbeidspakke 3 Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølging
Isaksen Torstein

Arbeidspakke 4 Konklusjoner, anbefalinger og implementering
Stein Brembu

Kontakt Statens vegvesen