Spørreundersøkelse for syklister

— Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse, der formålet er å undersøke hva folk mener om vegforholdene for syklister i kommunen der de bor.