Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse, der formålet er å undersøke hva folk mener om vegforholdene for syklister i kommunen der de bor.

Spørreundersøkelsen handler om å evaluere innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold av gater og fortau, ved å undersøke folks oppfatninger av dette og hvordan det påvirker hvor mye folk går og sykler. Dette skal kartlegges gjennom observasjoner og spørreundersøkelser slik som denne.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og inngår i FoU-programmet BEVEGELSE. Transportøkonomisk institutt (TØI) er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Spørreundersøkelsen til syklister gjennomføres i samarbeid med Syklistenes landsforening.

Delta i spørreundersøkelsen

Nærmere informasjon og delta i undersøkelsen  (du blir bedt om å bekrefte at du vil delta før selve undersøkelsen starter)