Bruk av lastesykler og andre små kjøretøy i urban varetransport gir økt fremkommelighet, bedre muligheter for lasting, lossing og parkering, reduserte kostnader og økt fleksibilitet.

Deler av varetransporten i byområder kan med fordel overføres til sykkel. Dette gjelder blant annet transport av varer i logistikkvirksomhet, transport av varer og/eller tjenester i mobile tjenesteytende bedrifter og transport av for eksempel dagligvarer til privat bruk.

Stort potensial for lastesykler i by

Studiene av DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen (TØI 2020) indikerer at det er et uforløst potensial for varedistribusjon med lastesykkel i by.

I tettbygde byområder som Oslo sentrum har lastesykkelen generelt bedre fremkommelighet, kan lettere tilpasse seg endringer i trafikkbildet og kan utføre mer optimale ruter enn varebilen. Det er også enklere å parkere lastesykler enn varebiler nærme varemottakere.

Lastesykkelen har begrensninger på lastekapasitet, rekkevidde og hastighet sammenlignet med varebiler. Effektiviteten for lastesykkel går litt ned om vinteren, men det gjør den også med varebil.

Offentlig sektor har en viktig rolle

Offentlig sektor kan ha en viktig rolle i å tilrettelegge for bruk av lastesykler. Gjennom å styrke lastesyklenes fordeler med fremkommelighet og parkering, kan kommunene bidra til økt bruk av lastesykler i varedistribusjon

I tillegg kan offentlige myndigheter sikre rimelige, sentrumsnære arealer for omlasting til lastesykkel, og bidra til økt etterspørsel etter lastesykkeldistribusjon ved å vektlegge klima- og miljøhensyn i anbudsrunder. 

 

Lastesykkel på rådhusplassen
Lastesykkelen kan lettere tilpasse seg endringer i trafikkbildet og utføre mer optimale ruter enn varebilen. ( Foto: Hege Herheim