Det norske dimensjoneringssystemet for vegoverbygning er relativt statisk og regelbundet. Det er derfor behov for et mer fleksibelt og moderne system med bedre mulighet for optimalisering av vegoverbygninger og materialbruk.

I tillegg er det behov for å utnytte det eksisterende vegnettet bedre, med tyngre kjøretøy og økt totalvekt. Det er også nødvendig å ta hensyn til klimaendringer på levetiden til vegoverbygninger.

Samtidig legges det økende vekt på bærekraft, der vegbygging og vedlikehold skal vurderes ut fra totale levetidskostnader og miljømessige og sosiale konsekvenser. Derfor trenger vi bedre system for å gjøre riktige miljøvalg i dimensjonering av vegoverbygninger. Levetiden av ulike konstruksjoner og materialer er en av de viktigste inngangsparameterne for å kunne gjennomføre LCA-analyser med riktig resultat. I dag er grunnlaget i disse analysene for usikkert og det mangler dokumentasjon på levetid (her gjøres det i dag bare «grove» antagelser).

For mer informasjon, se prosjektplan.