Statens vegvesen inviterer transportører som har lyst til å delta i prøveordningen med tømmervogntog inntil 74 tonn.

Deltakerne vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange. Kart som viser aktuelt vegnett for prøveordning med tømmertransport inntil 74 tonn (ArcGIS)

Krav til tømmervogntog

For aktuelle vogntogkombinasjoner gjelder følgende totalvekter:

  • 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger 65 tonn
  • 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger 68 tonn
  • 4-akslet bil og 5 akslet tilhenger 74 tonn

Det er krav om tvillingmonterte hjul på alle aksler som ikke er styrende. Videre er det et krav at deltakerne må stille med et referansekjøretøy på 60 tonn.

Varighet og deltakelse i prøveordningen

Prøveordningen starter opp 1. juli 2021. Vi legger samtidig opp til et forprosjekt, hvor ulike løsninger for datafangst (sensorer i bilen som registrerer ulike data) skal testes ut på bilene til dem som ønsker å delta. Oppstart av forprosjektet blir i mars 2021.

Varighet av prøveordningen er 3–5 år og deltakerne kan få kjøre i 5 år med inntil 74 tonn totalvekt. Forprosjektet vil vare frem til oppstart av prøveordningen.

Alle deltakere må samtykke i å avlevere data fra sine respektive kjøretøy, som er viktig for prosjektets faglige kvalitet. Dataene vil bli behandlet strengt konfidensielt og blir kun brukt i forskningsøyemed. Datafangst vil pågå i både forprosjektet og prøveordningen.

Detaljer angående vilkår, personvern og datafangst vil bli beskrevet for interessenter, så snart det er endelig avklart og før du samtykker.

Har du lyst til å delta?

Hvis du er interessert i å delta i prøveordningen eller har spørsmål, kan du ta kontakt med fungerende prosjektleder Heine Toftegaard på tlf. 40 04 93 83 eller e-post: . Utfyllende informasjon om både forprosjekt og prøveordning vil bli formidlet etter avtale.

Frist for å melde interesse for å delta i prøveordningen er 31. mai.

Sist oppdatert:

Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn