Kontaktinformasjon for prøveordning med tømmervogntog inntil 74 tonn totalvekt.

Fungerende prosjektleder
Heine Toftegaard, Statens vegvesen
e-post: 

Prosjekteier og leder i styringsgruppen
Grethe Vikane, Statens vegvesen
e-post: 

Medlem i prosjektgruppen
Dag Skjølaas, Norges skogeierforbund
e-post: 

Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn