Statens vegvesen arrangerer en serie webinarer med ulike temaer knyttet til prøveordningen for tømmervogntog inntil 74 tonn.

Illustrasjon - webinar 74 tonn
Illustrasjon - webinar for prøveordningen for tømmervogntog inntil 74 tonn. Foto: Gaute Larsen

Statens vegvesen, skal i samarbeid med TØI, arrangere dette webinaret der de skal se nærmere på blant annet transportøkonomi og de samfunnsøkonomiske virkningene ved tyngre kjøretøykombinasjoner.

Program

09.00–09.25 - Hvorfor prøveordning? Hva er status og hva skjer fremover?
Heine A. Toftegaard, Statens vegvesen

09.25–09.50 - Behovet for større kjøretøykombinasjoner i tømmertransport
Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

09.50–10.00 - Pause (10 min)

10.00–10.25 - Samfunnsøkonomiske virkninger av tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt
Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

10.25–10.50 - Transportøkonomi med hensyn på tømmervogntog
Dag Fjeld, Norsk institutt for bioøkonomi

10.50–11.00 - Pause (10 min)

11.00–11.30 - Kystskogbruket og flaskehalser i vegnettet
Hvilke erfaringer er gjort og hva er overførbart til andre deler av landet? Christian S. Mjøsund, Transportøkonomisk institutt

11.30–11.50 - Hvilke analysemuligheter ligger i Nasjonal godsmodell og hva erbehovet for tilleggsinformasjon?
Oskar Kleven, Statens vegvesen og Anne Madslien, Transportøkonomisk institutt

11.50–12.00 - Avslutning
Heine A. Toftegaard, Statens vegvesen

Mer informasjon

Kontakt
Heine Andreas Arntzen Toftegaard
E-post: