Oppdragene blir gitt av Samferdselsdepartementet. Når vi tester ut en tidsbegrenset ordning vil få kunnskap som gir grunnlag for en sluttrapport med resultater og anbefalinger.