FoU- og innovasjonsvirksomheten vår skal sikre hele veg- og transportbransjen ny kunnskap og kompetanse. For å gjøre dette effektivt er det viktig at resultatene fra forskning og innovasjon tas i bruk så raskt som mulig. Derfor vektlegger Statens vegvesen utvikling, testing og pilotering i samarbeid med næringslivet og i mange tilfeller også med andre land.

Gjennom innovasjonspartnerskap med næringslivet utvikler vi nye løsninger sammen gjennom en ny anskaffelsesprosedyre og arbeidsmodell utviklet av Innovasjon Norge.

Gjennom internasjonalt forskningssamarbeid går flere land sammen om å løse de samme utfordringene, som styrker kunnskapsutviklingen både i norsk veisektor og hos de involverte forskningsmiljøene.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om FoU eller innovasjon hos oss, eller ønsker et samarbeid på et konkret område: fou@vegvesen.no