Statens vegvesen, SINTEF og NTNU arrangerer Teknologidagen tirsdag 28. november på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Mobiliteten er i endring, og teknologi vil være en viktig del av løsningen. Arrangørene av Teknologidagen ønsker å gjøre årets konferanse til en arena der aktørene kan diskutere seg fram til tema som det er viktig å få satt fokus på for samferdselssektoren i et 20–30 års perspektiv.

Teknologi og samfunnstrender vil bli belyst og reflektert rundt. Sentral tråd vil være “hvordan kan teknologi og teknologiskifte bidra til en mer bærekraftig samferdselssektor”?

Hovedrammen for årets program

I år vil Teknologidagen være for rundt 100 spesielt inviterte. Deltakerne skal blant annet bidra til å etablere fundamentet for fremtidige konferanser som vil være åpne for større og bredere deltakelse. 

Gjennom involvering ønskes det å komme frem til

 • hva som bør være sentrale faglige tema å følge
 • hvordan arrangementet kan bidra til å utfylle og understøtte andre konferanser
 • hvordan det kan arbeides underveis gjennom året for å bidra til kontinuerlig aktualitet

For fremtidige arrangement ser vi for oss 250–300 og da gjerne med flere parallelle sesjoner som dekker både infrastruktur, transportmiddel og trafikant.

Program

Presentasjoner fra blant annet ledere fra NTNU, SINTEF og Statens vegvesen som vil komme med refleksjoner om hva som vil være sentrale grep fremover og formidle strategisk innretning på arbeidet med bærekraft. NHO logistikk og transport vil presentere fra forprosjektet i Mobilitet 2040, et grunnlag for etterfølgende scenarioarbeid.

09.30 Åpningssesjon

 • Velkommen ved Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen
 • Orientering ved Anders Godal Holt og Arne Eithun, Statens vegvesen
 • Betraktninger om vegtransportsystemet i et 20–30 års perspektiv ved Olav Bolland, NTNU, Siri Hunnes Blakstad SINTEF og Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen

10.15 Bærekraft

 • Statens vegvesens bærekraftsstrategi ved Grethe Vikane, Statens vegvesen
 • Forskning og bærekraftig mobilitet ved Roar Norvik, SINTEF
 • Green 2050 ved Rolf André Bohne, NTNU

11.15 Infrastrukturutvikling

 • Smart drift og vedlikehold ved Alex Klein-Paste, NTNU
 • Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging ved Helen Roth, VIA
 • Bærekraftig infrastruktur – forskningsbehov – de mer langsiktige perspektivene ved Vibeke Nossum, SINTEF
 • Robust og bærekraftig infrastruktur – Elektrisk veg, Sandmoen ved Pål Preede Revheim, AtB

12.30 Bordrefleksjoner

13.00 Lunsj

14.00 Nye mobilitetsløsninger og integrert mobilitet

 • Forprosjekt Mobilitet 2040 ved Ole Hagen NHO LT
 • Teknologiperspektiv for transportsystemet samlet ved Jenny Simonsen, ITS Norway
 • Nye mobilitetsløsninger for gods – hva skjer? ved Jørn Arvid Endresen, ASKO
 • Fremtidsperspektiv/-behov sett fra fylket ved Odd Inge Bardal, Nordland fylkeskommune

15.15 Ulike teknologiperspektiv

 • Europeisk strategi/perspektiv ved Kjersti Helene Midttun, Statens vegvesen
 • Vegkart for ITS og strategi for automatisert transport, ved Erik Olsen, Statens vegvesen
 • Sikkerhet og sårbarhet ved ny teknologi ved Tomas Levin, Statens vegvesen

16.30 Utredninger i en tid med store endringer – teknologi og bærekraft

 • Blir 0-alternativet underkommunisert? ved Gro Holst Volden, Concept
 • Beslutninger – «verdien av å vente», Jon Olaf Olaussen, NTNU

17.00 Bordrefleksjoner og avslutning

17.30 Mingling med enkel servering 

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kontakt følgende i Statens vegvesen:

 • Anders Godal Holt: mobil 90 01 23 51, epost anders-godal.holt@vegvesen.no
 • Camilla Nørbech-Aronsen: mobil 99 01 97 47, epost camilla.aronsen@vegvesen.no