Innsamling og bruk av veg- og transportdata er viktigere enn noen gang. Derfor arrangerte Statens vegvesen konferanse om temaet 16. og 17. november.

Nasjonal vegdatabank (NVDB) og transportdatasystemet er helt sentrale for at alle vegeiere skal kunne prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veger på en god måte. 

Presentasjonene fra konferansen finner du her:

16. november:

Veg- og transportdata

1. Vegdataforskriften - Ivar Christiansen.pdf
2. Data i Nasjonal veidatabank - Torbjørn Gjendem .pdf
3. Digital drivkraft - Espen Sveen.pdf
4. Trafikkdata - Kristin Gryteselv.pdf
5. Nye Veier - Jens O Dolva.pdf
6. Framtidens behov for transportdata - Chritsian B Skjetne.pdf
7. Kildedata langs vegen - Martin Fredriksen.pdf
8. Forutsigbarfremkommelighet - Ragnhild Bechmann.pdf
9. Trafikverket digitalisering av vägtransportsystemet - Per O Svensk.pdf10. FylkeskommunenVTFK - Raymond Hermansen.pdf
11. FDV-løsning - Siri Hustad.pdf

17. november:

Nasjonal vegdatabank - Innsamling av data

1. Verktøy- og registreringsstrategi.pdf
2. Vegkart og andre verktøy.pdf
3. Datafangst.pdf
4. Kvalitet i dataleveranse.pdf
5. Vegnettet - Grunnmuren i NVDB.pdf

Nasjonal vegdatabank - Utviklerdag

1. Introduksjon til NVDB-API.pdf
2. Datafangst API.pdf
3. Skriv API.pdf
4. Les API.pdf
5. Oppbygging og flyt i NVDB.pdf

Trafikkdataregistrering

1. Samarbeid, roller og ansvar.pdf
2. Målbilde og behov for data.pdf
3. Hvilke behov har drift og vedlikehold for trafikkdata.pdf
4. Trafikkdata - hva skjer.pdf
5. Trafikkregistreringsutstyr.pdf
6. Framtidens behov for transportdata - Chritsian B Skjetne.pdf
8. Hva er viktig for dagens ÅDT-belegging.pdf
9. Ny metodikk for ÅDT-belegging.pdf
10. Stasjonsregister.pdf
11.Erfaringsutveksling Mobilt Utstyr.pdf