V134Veger og dyreliv (2005). For­målet med håndboka er å gi praktisk veiledning til bruk for dem som deltar i planlegging, prosjektering, bygging, drift eller vedlikehold av veger. Håndboka beskriver hvordan man kan redusere vegenes barriereeffekt gjennom grundige førundersøkelser, god planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak som f eks over- og underganger for dyr, herunder også fisk og amfibier. Forskjellige tiltak for å redusere risikoen for påkjørsler av dyr er også omtalt. Håndboka kan også bestilles fra Publikasjonsekspedisjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet, e-post: publvd@vegvesen.no, eller faks. 22073768.