Strategien skal bidra til å videreføre Statens vegvesens tradisjonsrike arbeid med god kvalitet og utforming. Den innebærer ikke nye oppgaver, men en bedre og mer systematisert oppfølging av ansvar etaten allerede har. Arkitekturstrategien legger vekt på å fremme god arkitektur gjennom samhandling og felles forståelse.

Statens vegvesen har rundt 110 landskapsarkitekter og arkitekter som sørger for den arkitektoniske kvaliteten på veganleggene i samarbeid med andre fagfolk. Veganleggene skal være gode omgivelser som gir folk en trygg og positiv opplevelse i hverdagen.