Grøntanleggene kan bestå av trær, busker, stauder og gras. Plantevalg, planteprosess og tilpasset jord er viktig for å oppnå  anlegg med rett kvalitet. Du må også inkludere miljørisikovurdering av fremmede skadelige arter

Forurensing fra veg og gate gir også utfordringer. Se Saltskader på miljø for rapporter om saltskader på vegetasjon.