Prisen ble innstiftet i 1988 og deles ut av vegdirektøren hvert andre år.