Bybanen er tildelt Vakre vegers pris for nyanlegg i 2012. Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

Bybanens første byggetrinn fra Byparken til Nesttun ble åpnet den 22. juni 2010, 45 år etter at trikken i Bergen ble nedlagt. Traséen er 9,8 km lang og har kostet ca. 2,2 mrd. kroner (2007).

Juryens uttalelse

Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, leskur, kontaktledningsmaster m.m. har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og kunstprosjektet bidrar ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter. 

Juryens hovedanliggende er de estetiske sidene av samferdselsprosjekter. For helheten er det likevel svært viktig at de overordnede målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling så langt har vært vellykkede. Det foregår allerede en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs bybanen.

Presseoppslag og annen omtale er også i hovedsak entydig på at bybanen i Bergen er blitt en suksess. Den store tilstrømningen av trafikanter gir de samme signaler.

Bybanen I Bergen vant den 5. oktober 2011 prisen som "Worldwide Project of the Year" av Light Rail Transit Association i London, UK.

Tiltak i nærområdene

Foruten å bygge selve banen har Bybanen også gjort tiltak i banens nærområder, med opprusting av vann og avløp, tele, elektro, fjernvarme m.m. Byggetrinn 2 fra Nesttun til Rådal er i gang og planlagt åpnet i 2013. Byggetrinn 3 fra Rådal til Flesland er foreløpig planlagt åpnet i 2016. Prosjektering er i gang. Aktuelle utvidelser av bybanen er avgreininger nordover til Åsane og vestover til Loddefjord. Disse er ikke tidsberammet ennå.

Byutvikling og kollektivtiltak

Bybanen skal utvikles til en hovedstamme i byens kollektivtrafikk. Første byggetrinn er det viktigste elementet i fornyelsen av kollektivtrafikken i Bergensdalen sør for sentrum. Intensjonen er at bybanen skal fremme nyetableringer og opprusting av bydelene langs banen.

Design og kunst

Formgivning og materialbruk har vært viktig i bybaneprosjektet. Vinnerutkastet fra en internasjonalt utlyst designkonkurranse er lagt til grunn for den fysiske utformingen av bybaneanleggene. Designprosjektet har gitt en helhetlig design for prosjektet, og har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging. Brukervennlige løsninger med universell utforming i alle ledd var viktigste forutsetning for dette arbeidet.

Bybanen jobber også med et kunstprosjekt, selv om dette ikke var et formulert krav i prosjektet. Etter en innbudt konkurranse blant kunstnere er arbeidet nå i gang. Kunstinstallasjonene har lys som tema, og følgende prosjekter er realisert eller under arbeid:

  • Lysskulptur ved Florida
  • Lysstaver i Fageråstunnelen
  • Bølgende lyslinjer i Paradistunnelen 
  • Lysskulptur ved Nesttunvannet