Denne nettsiden viser hovedsakelig historiske kartdata.

Støyvarselkart for en rekke kommuner er oppdatert og kan lastes ned via Geonorges kart katalog. Støyvarselkart for enkelte kommuner mangler midlertid i den digitale løsningen, og inntil videre vil derfor støyvarselkart for disse kommunene kunne lastes ned fra denne nettsiden. Kartene oppdateres forløpende og i løpet av 1-2 år vil samtlige støyvarselkart være oppdatert og digitalisert. Kartene skal ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i inngangsdata for stor.