Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. De påvirker oss og betyr noe for oss alle.

God arkitektur er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår livskvalitet.

Regjeringen sier at god arkitektur skal bidra til:

  • Høy livskvalitet gjennom attraktive, funksjonelle og tilgjengelige omgivelser
  • Velferd
  • Bærekraft
  • Felles kultur og identitet
  • Verdiskaping

Statens vegvesen har utarbeidet en strategi for å sikre god arkitektur på det vi planlegger, bygger og drifter. Den konkretiserer hva etaten har ansvar for og hvordan vi skal jobbe for å sikre god kvalitet på arkitekturen vi skaper.

Statens vegvesen har rundt 110 landskapsarkitekter og arkitekter som sørger for den arkitektoniske kvaliteten på vegene i samarbeid med andre fagfolk. Veganleggene skal være gode omgivelser som gir folk en trygg og positiv opplevelse i hverdagen.

Strynefjell. Foto: Statens vegvesen

Miljø og omgivelser