Klimagassutslippene fra veitrafikken ble redusert med 8 prosent i 2019, fra 9,1 til 8,4 millioner tonn CO2.

I 2019 hadde Norge 50,3 millioner tonn utslipp av klimagasser. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra året før. Nedgangen i utslippet skyldtes i stor grad veitrafikk, i følge Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen skyldes for det meste veitrafikk

Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank. Salget av bensin og autodiesel gikk ned, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det resulterte i at klimagassutslippet fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent til 8,4 millioner tonn CO2. I samme periode sank også utslipp fra traktorer, anleggsmaskiner og annen motorredskap.

 

Nedgang i klimagassutslippene 2019
Nedgang i klimagassutslippene 2019

 

Sammenlignet med 1990 har utslippene fra veitrafikken imidlertid økt med 16,4 prosent.

Vegvesenet satser på flere områder samtidig

Statens vegvesen har som ambisjon å halvere utslippene innen 2030. For å nå de nasjonale klimamålene, arbeider Vegvesenet strategisk med å redusere klimagassutslippene på flere områder samtidig. 

Vi jobber blant annet med å:

Fakta om globale klimaendringer

  • Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.
  • Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).
  • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.
  • Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.
  • Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene. 
CO2-utslipp i 2019 i Norge
CO2-utslipp i Norge i 2019. Foto: Bente Tovik