Statens vegvesen har ledet arbeidet med sektoranalysen for transport i tett samarbeid med fagfolk i Klima- og forurensningsdirektoratet, Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Det er gjennomført sju selvstendige konsulentoppdrag. I tillegg er det gjennomført en overordnet ekstern kvalitetssikring av beregningsresultater. Transportmodellberegningene er gjennomført av Transportøkonomisk institutt, delvis på oppdrag fra Samferdselsdepartementet under Program for overordnet transportforskning (POT), og delvis fra Klimakur 2020 ved Jernbaneverket og Statens vegvesen.