Landskapet er omgivelsene for våre liv. Det påvirker oss og betyr noe for alle.

Statens vegvesen arbeider for å sikre god arkitektur i det vi planlegger, bygger og drifter. Veganleggene skal være gode omgivelser både for trafikantene og for vegens naboer og gi en trygg og positiv opplevelse.

Vi har landskapsarkitekter og arkitekter som sørger for den arkitektoniske kvaliteten på vegene i samarbeid med andre fagfolk. Arkitektur og formgivning er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår livskvalitet. Det kan bidra til:

  • Attraktive, funksjonelle og tilgjengelige omgivelser
  • Velferd og trygghet
  • Bærekraft
  • Verdiskapning
E75 gjennom åpent Varangerlandskap
E 75 flyter i åpent landskap langs Varangerfjorden i Vadsø. Foto: Jarle Wæhler

Miljø og omgivelser