’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Vegdirektørens pris er opprettet og blir utdelt av Vegdirektoratet ved vegdirektøren. Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg.

Det er en forutsetning at kvalifiserte prisobjekter er helhetlig utformet i forhold til sine omgivelser, og fungerer godt for sine formål med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

I 2008 ble det i tillegg innført en Vakre vegers pris for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.