Vakre vegers pris 2014 går til Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg får Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det deles ut to priser – en til et nyanlegg og en til et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.

Vakre vegers pris til Skjarvelandet

Juryen mener rassikringsanlegget på Havøysundvegen i Finnmark er et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan møte utfordringer til helårsdrift på veger med ekstreme klimautfordringer.

Vegen er flyttet ut på fylling i fjorden istedenfor å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Det er bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs vegen. Fangvollene og vegkurvaturen er knyttet sammen til en helhet som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse. Her har rassikringsanlegget tilført kvaliteter til reiseopplevelsen langs vegen. Det utgjør en særegen, skulpturell attraksjon uansett årstid.

Les mer om pris til Skjarvelandet (pdf)

Vakre vegers pris til Kongevegen over Filefjell

Restaureringen av det gamle veganlegget med sine spektakulære bruer og forstøtningsmurer har gitt betydelige anleggstekniske utfordringer. Bygging av veg uten maskinhjelp er ikke en vanlig kompetanse hos norske entreprenører. I dette restaureringsprosjektet har sherpaer fra Nepal med spesialkompetanse på bygging av tørrmur samarbeidet nært med lokale anleggsfolk. Vegen er et kulturminne med stor nasjonal verdi, og deler av den er med i den nasjonale verneplanen for veganlegg.

Juryen mener det systematiske arbeidet med restaurering av Kongevegen er et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling. Målsettingen for arbeidet med Kongevegen er en sammenhengende turvegforbindelse som følger det gamle vegfaret fra Vang i Valdres til Lærdalsøyri.

Les mer om pris til Kongevegen over Filefjell (pdf)

Hedrende omtale til Driftskontrakt Vestfold øst

Det er i hverdagens transportbehov trafikantene kan bedømme kvaliteten av Vegvesenets arbeid. Ofte oppleves denne kvaliteten som en direkte konsekvens av hvordan de daglige driftsoppgavene utføres.

Juryen mener utviklingen av driftskontrakten for Vestfold øst er et fremragende eksempel på hvordan samspillet mellom vegholder og driftsoperatør kan utvikles til stadig bedre resultater over tid.

Les mer om pris til Driftskontrakt Vestfold øst (pdf)

Juryen

Juryen er sammensatt av:

  • Norske landskapsarkitekters forening NLA, v/ Ola Bettum (juryleder)
  • Tekna, v/Leif Ingholm
  • Norske arkitekters landsforbund NAL, v/ Magne Meland
  • Riksantikvaren, v/ Jørn Hilmar Fundingsrud
  • KORO Kunst i offentlig rom, v/ Viel Bjerkeset Andersen
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), v/ Kirsten G. Lunde,
  • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), v/ Dag Kittang
  • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Fagsekretariatet:

  • Sunniva Schjetne, 
  • Alf Støle,

 

 

Maristova-Kyrkjestoelen
Maristova–Kyrkjestølen. Kongevegen over Filefjell. Foto: Sverre Hjørnevik