Velkommen til nettverksamling i Sykkelbynettverket Region øst!

Årets samling finner sted i Lillestrøm, på Scandic Hotell. På samlingen vil du få oppdatert kunnskap om tilrettelegging for økt sykling og mulighet for nettverksbygging med andre som jobber med sykkel i regionen. Noen av temaene for årets samling er sykkelparkering, riktig skilting og opp merking av sykkelanlegg og sykkelbefaring i Lillestrøm. I tillegg har vi mye annet på agendaen!

Vel møtt!

Program for samlingen

Alle deltakere betaler selv overnatting og dagpakker, og får refundert utgiftene av egen arbeidsgiver. Påmeldingsfristen er 5. oktober.

Påmelding til samlingen