Konferansen var en del av ENDURANCE-prosjektet og dette var den andre konferansen i prosjektet. Alle bykommuner var invitert til denne konferansen om bærekraftig mobilitetsplanlegging.

Her finner du program og presentasjoner fra konferansen: