Vår nye mytequiz inneholder åtte påstander om transport og miljø. Er dette myte eller fakta? Eller kommer det an på? Vi oppfordrer deg til å teste egne og kollegers kunnskaper. Vi garanterer ikke at du er enig i svarene quizen gir, men vi garanterer god diskusjon.

Mytequiz: Test dine kunnskaper om transport og miljø

Myte-Bilde-veiHvem forurenser mest? , og blir det bedre kapasitet på vegene dersom vi setter opp fartsgrensen? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i mytequizen. Illustrasjon: Transportøkonomisk institutt

Mytequizen er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI). Arbeidet er utført på oppdrag fra Statens vegvesen, som har valgt å gi redaktøransvaret til TØI for å få uavhengige vurderinger. Mer informasjon: Kontakt Torstein Bremset ved Seksjon for Transportplanlegging