Trafikantene har lik rett til vegen, og må samarbeide. Foto: Claes-Tommy HerlandTrafikantene har lik rett til vegen, og må samarbeide. Foto: Claes-Tommy Herland

 

  1. For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending.
  2. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.
  3. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier.
  4. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien.
  5. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss.
  6. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken.
  7. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys.
  8. Bruk alltid sykkelhjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene.
  9. Unngå musikk på ørene for å ha fullt fokus i trafikken.

Rulleskivettreglene er utarbeidet av Statens vegvesen, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk.