Følgende personer i Statens vegvesen kan kontaktes om tema sykkeltrafikk:

Vegdirektoratet

Tanja Loftsgarden
tanja.loftsgarden@vegvesen.no - Tlf. 906 45 904

Marit Espeland
marit.espeland@vegvesen.no – Tlf. 971 46 241

Hege Herheim Tassel
hege.tassell@vegvesen.no – Tlf. 984 52 348

Regionale sykkelkoordinatorer

Henrik Duus
Statens vegvesen Region sør,
henrik.duus@vegvesen.no – Tlf. 911 69 734

Christian Kongsgård
Statens vegvesen Region vest,
christian.kongsgard@vegvesen.no – Tlf. 950 40 077

Hanne-Merete Hagset
Statens vegvesen Region midt,
hanne-merete.hagset@vegvesen.no – Tlf. 934 04 169

Lars Christensen
Statens vegvesen Region nord,
lars.christensen@vegvesen.no – Tlf. 913 79 570

Prosjektleder for Region sørs sykkelbysatsing

Signe Gunn Myre
signe.myre@vegvesen.no –Tlf. 905 74 664