Kommuner, fylkeskommuner og Vegvesenets regioner kan søke om å iverksette tiltak for syklende som de ønsker å prøve ut.

Tiltakene skal kunne dokumentere konsekvenser for alle trafikanter. Målet er å anbefale gode helhetlige løsninger som kan tas i bruk i stor skala og er i tråd med alle våre krav (trafikksikkerhet, framkommelighet, trygghet, kostnader osv.)

Seks pilotprosjekter er valgt ut i ulike deler av landet

Du finner informasjon om de ulike prosjektene i venstremenyen.