Sykkelbynettverket har nå 108 medlemmer: 88 kommuner, 15 fylkeskommuner og 5 regioner i Statens vegvesen og er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å melde seg inn. Både medlemskapet og de fleste arrangementene er gratis.

De faste arrangementene i Sykkelbynettverket

  • Nettverkssamlinger i Region øst, Region sør, Region vest, Region midt og Region nord.
  • Kurs i sykkelplanlegging
  • Studietur til utlandet
  • Storbysamling (annethvert år fra 2015)

Kommende nettverksaktiviteter

Foredrag fra tidligere arrangementer finner du på Sykkelbynettverket.no

Medlemmer i Sykkelbynettverket finner du på Sykkelbynettverket.no

Kontaktperson i Statens vegvesen Vegdirektoratet: Torstein Bremset, e-post torstein.bremset@vegvesen.no