Velkommen til nettverksamling i Sykkelbynettverket Region nord!

Bodø er stedet for denne samlingen. I tillegg til å gi oppdatert kunnskap om tilrettelegging for økt sykling ønsker vi også på denne samlingen å bidra til nettverksbygging. Noen av temaene er barrierer mot bærekraftig mobilitet, riktig skilting og oppmerking, forkjøreregulering i Tromsø, enkle tiltak for økt sykling og ikke minst hva som skjer etter 2020 når fylkene overtar mer av jobben med fylkesveinettet.

Program for samlingen

Alle deltakere betaler selv overnatting og dagpakker og får refundert utgiftene av egen arbeidsgiver. Påmeldingsfristen er 22. august.

Påmelding til samlingen