Velkommen til å bli med på ny samling i Sykkelbynettverket Region øst. Denne gangen i Hamar.

Første dag av samlingen blir for alle interesserte. Andre dag blir kun for de i kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen som jobber med en av de særskilt utvalgte sykkelbyene i regionen.

Noe av programmet  den første dagen: Hva skjer på sykkelområdet i regionen og hva skjer på Hamar? Hva skjer med pilotprosjektene for nye løsninger og med sykkelekspressveiene i Oslo-området? Vi skal også ha gruppearbeid om hva som kan gjøres i den enkelte kommune av enkle tiltak.

Noe av programmet den andre dagen: Hvordan kan vi få mest mulig ut av samarbeidet om sykkelbyavtaler? Gruppearbeid der vi finner fram til konkrete forbedringspunkter som skal følges opp på neste samling.

Program

Priser

Hver enkelt deltaker må denne gangen betale for dagpakke, overnatting og middag for så å få refundert utgiftene av arbeidsgiver i etterkant. Påmelding og betaling er bindende etter påmeldingsfristen 17. september. Lenke til forhåndsbetaling med kort blir sendt på epost 8. oktober med betalingsfrist 15. oktober.

  • dagpakke: 530,-
  • overnatting: 1090,-

Påmelding

  • Fristen for påmelding er passert